Mezunlarımızın görüşleri...

Prof. Dr. Atilla BirAtilla Bir, 1941 yılında İzmir’de doğmuştur. Orta öğrenimini İzmir ve İstanbul’da tamamlayarak 1959 yılında Saint Joseph Lisesi’nden mezun olmuştur. 1960 yılında Almanya-Karlsruhe Yüksek Teknik Okulu’nun (TH-Karlsruhe) Elektrik Fakültesi’nde öğrenime başlamış, 1966 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Zayıf Akım Dalı’ndan mezun olmuştur. SiemensKarlsruhe Araştırma Laboratuarı’nda bir yıl kontrol mühendisi olarak çalışmış ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. 1968–1969 yıllarında yedek subaylığı sırasında Ağrı İnşaat Emlak Dairesi’nde kontrol mühendisi olarak görev almıştır. 1970 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstriye Tatbikatı Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1975 yılında “Belirgin ve Olasıl Kontrol Sistemlerinde Öngörü” konulu doktorasını vermiştir. 1980 yılında “Optimal Kontrol Problemlerinin Geometrik Yorumu” isimli teziyle Doçent unvanını ve 1989 yılında Profesör unvanını almıştır. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı’nda 38 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılı başında yaş haddinden emekli olmuştur. Bu süre içinde Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitiminde Otomatik Kontrol, Dijital Kontrol, Stokastik Kontrol, Dayanıklı Kontrol ve Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü konularında dersler vermiş ve 6 adet doktora yönetmiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü’nde ve İTÜ’nin İnsan ve Toplum Bilimleri programında ‘Teknoloji Tarihi’ ve ‘Bilim Aletleri Tarihi’ konularında dersler vermiştir.


Prof. Dr. Enise ErimezEnise Erimez, 1932 yılında İstanbul’da doğdu. 1950 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesine girdi. 1955 yılı Haziran döneminde Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu ve Fakülteye Teknisyen Asistan olarak girdi. 1968 yılının Mart ayında “Doktor Mühendis” ünvanını aldı ve aynı yıl asistan kadrosuna geçti. Kasım 1972’de “Doçent” ünvanını aldı. Aralık 1972 de “Elektrik Ölçmesi” kürsüsüne Doçent olarak atandı. 1980 yılında aynı kürsüde açılan Profesörlük kadrosuna başvurdu ve 23 Haziran 1980 tarihinde Profesörlüğe yükseltilerek kadroya atandı. 06.02.1999 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

 


Doç. Dr. Fuat GürleyenFuat Gürleyen, 01. 01. 1947 tarihinde Sinop Türkeli’de doğdu. 1967 de girdiği- Elektrik Fakültesinin Zayıf Akım Kolundan 1973 Şubat döneminde mezun oldu .1975 Haziran’da İTÜ Müh. Mim. Fak. Elektrik Bölümünde Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol Kürsüsüne asistan atandı. 1976-1980 arasında Otomatik Kontrol Bilim Dalının Uyarlamalı Kontrol Sistemleri (Adaptive Control Systems) alanındaki araştırmalarını Mayıs 1980’de tamamlayarak, ‘Modele Uyumlu Optimum Kontrol Sistemlerinin Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım’ başlıklı doktora tezi ile Doktor Müh. ünvanını aldı. 1980-1982 (İTÜ Maçka Elektrik Faültesi), 1982-1984 İTÜ Elektrik-Elektronik Faültesi Kontrol ve Bilgisayar Müh. Bölümü Öğretim Görevlisi, 1984-1988 Yardımcı Doçent kadrolarında görev yaptı. 1988 de Doçent ünvanını aldı.01.01.2014 tarihinde emekli olmuştur.


Öğr. Gör. Mahmut Kayral

Mahmut Kayral, 1935 yılında Urfa’da doğdu. 1953 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’nde üniversite öğrenimine başladı. 1959 yılında Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolu’ndan yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1959 yılında Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü’ne teknisyen-mühendis olarak tayin edildi. 1976 yılında aynı kürsüye araştırma görevlisi olarak atandı. 1984 yılında İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Çalışmalarına emekli olduğu 2000 yılına kadar Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak devam etmiştir.


Prof. Dr. Tamer Kutman

Tamer KUTMAN 28 Kasım 1948 yılında Samsun’da doğdu. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi, fakültenin zayıf akım kolunu 1972 yılında bitirdi. Aynı yıl İ.T.Ü Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol Kürsüsüne asistan olarak girdi. Güç elektroniği konusunda doktorasını 1976 yılında tamamladı. 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olan KUTMAN İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü’nde görev yapmıştır. Profesör Dr. KUTMAN 27 Ekim 2007 yılında vefat etmiştir.


Prof. Dr. Hasan Önal

Hasan Önal, 1923 Kayalar (Balya-Balıkesir) doğumludur. İTÜ Elektrik Fakültesi’nden mezun olduğu 1946 yılından, emekli olduğu 1990 yı- lına kadar, Asistan (1946-55), Doçent (1955-61) ve Profesör (1961- 90) olarak İTÜ’de görev yapmıştır. Geçici görevlerle 1969-72 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ders vermiş ve Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı ile Makina-Elektrik Fakültesi kurucu Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 12.05.1990 yılında emekliye ayrılmıştır.


Öğr. Gör. Hüseyin Önal

Hüseyin Önal, 1925 yılında Balıkesir’in Kayalar Köyünde doğdu. Yüksek Öğrenimini İTÜ Elektrik Fakültesi’nde yaparak, 1953 yılında Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu. 1956 yılında Elektrik Fakültesi’ne Teknisyen Asistan olarak girdi. Daha sonra İTÜ Maçka Elektrik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1989 yılında yaş haddinden emekli olana kadar, Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 15.09.1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 18.01.2005 tarihinde vefat etmiştir.


Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu

1929 yılında Çayeli'nde doğmuştur. 1951 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi'ni bitirmiş, aynı yıl Fakültenin Elektrik Makinaları Kürsüsü'ne asistan olarak atanmıştır. 1953 yılı yaz aylarında Almanya Siemens'te çalışmalarda bulunmuş, 1954'te MIT (USA)'den aldığı bursla doktora konusu ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmıştır. 1955 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi'nde "Dr. Müh." ünvanını alan ilk asistan olmuştur. 1962 yılında Doçentliğe, 1967 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1957-1960 yılları arasında University of Illinois'de "Assistant Professor" olarak araştırmalar yapmış, Lisans ve Lisansüstü dersler vermiştir. 1965 ve 1967 yıllarında kısa sürelerle Almanya'da Siemens Erlangen Araştırma Merkezi'nde çalışmıştır. 1972-1980 yıllarında Maçka Elektrik Fakültesi'nde Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol Kürsüsü Başkanlığı yapmıştır. 1974-1976 yılları arasında İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Bölümü Başkanlığı'nda ve 1977-1980 yılları arasında Maçka Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. 1972-1978 yıllarında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyesi olarak çalışmıştır. 1980-1982 yıllarında University of Illinois'in Elektrik Bölümü'nde konuk profesör olarak lisans ve lisansüstü dersler veren Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, 1 Eylül 1982 tarihinde İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne atanmıştır. 1982 yılında Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulması için çalışmalar yapmıştır. Enstitü Müdürlüğü görevini üçer yıllık iki dönem sürdürdükten sonra, 1 Eylül 1988'de bu görevinden ayrılmıştır. Türkçe yayınlanmış birisi çeviri, 8 kitabı, Illinois Üniversitesi'nde vermiş olduğu derslere ait iki İngilizce ders notu da dahil, Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış 90 yayını vardır. 10 doktora çalışması yaptırmıştır. 1960 yılından başlamak üzere Endüstri için Üniversite Döner Sermaye uyarınca çok sayıda prototip geliştirmesi yapmış ve Endüstriden gelen problemler üzerinde çalışmıştır. SEKA, ALTEK, TEK, AEG-ETİ, METAŞ İstanbul Hızlı Tramvay projesinde ve AYVAZOĞLU firmalarına danışmanlık ve 1990-1993 yılları arasında TÜBİTAK Elektrik-Elektronik-Enformatik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyeliği yapmıştır. 1985-1995 yıllarında Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılı Nisan ayında Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden emekli olmuştur. Ayrıca 1986-1992 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Kontrol Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yapmıştır.


Prof. Dr. Emin Ünalan

Emin Ünalan 1919 yılında Ödemiş’te doğdu. 1938 yılında Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından açılan seçme sınavını kazanarak Elektrik Mühendisliği tahsil etmek üzere Almanya’ya gönderildi. 1943 yılında Münih Yüksek Mühendis Okulu’nu başarı ile bitirdi. 1945 yılında harp nedeniyle yurda döndü. İTÜ Elektrik Fakültesi’ne asistan atandı. Aynı Fakülte’de 1952 yılında Doçent, 1957 yılında da Profesör oldu. Prof. Emin Ünalan, 1970- 1972 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı, daha sonraki yıllarda Kontrol ve Bilgisayar Bölüm Başkanlığı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde de bulundu. 1986 yılında yaş haddinden emekli oldu. 1995 yılına kadar görevli olarak Fakülte’de derslerini vermeye devam etti. Prof. Dr. Ünalan 21 Mayıs 2012’de vefat etmiştir.

 

Kaynaklar :
http://www.ee.itu.edu.tr/docs/librariesprovider123/tarihce/itu-eef-emekli-ve-unutulmayanlar-2014-kitapcigindan.pdf?sfvrsn=2
http://eskiweb.ee.itu.edu.tr/ITUEE/fak_emek.html