Mezunlarımızın görüşleri...

Öğrencilerin Geldikleri Yıllara Göre Dağılımı

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING) 14 31 35  0 1  0  0  0 81
Kontrol ve Otomasyon Müh. 32 48 51 69 70 66 77 74 487
Genel Toplam 46 79 86 69 71 66 77 74 568

 

 

Mezuniyet Tarihlerine Göre Mezun Sayıları

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING) 0 0 0 0 4 20 25 24 73
Kontrol ve Otomasyon Müh. 55 62 48 63 69 55 52 53 457
Genel Toplam 55 62 48 63 73 75 77 77 530