Mezunlarımızın görüşleri...
Ekim 30 , 2020

KON 492-492E bitirme tezleri BTP için 16 Kasım 2020 tarihine kadar buradan indireceğiniz Bitirme Tezleri BTP İstek Formu'nu doldurmanız gerekmektedir. Form hem öğrencinin kendisi hem de danışmanı olan öğretim görevlisi tarafından imzalanmış şekilde elden veya PDF dosyası halinde bölüm sekreterliğine (kontrol@itu.edu.tr) ulaştırılmalıdır.