Mezunlarımızın görüşleri...
Mayıs 25 , 2017
Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.Dr. Serhat İkizoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı Dinamik Vestibüler Sistem Analiz Algoritması Geliştirilmesi Ve Denge Tespit Cihazı Tasarımı isimli TÜBİTAK 1001 Projesi, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Müh. Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Odyoloji Bölümü arasında önemli bir işbirliği örneğidir.
 
Kasım 2015’ten beri süregelmekte olan projedeki gelişmeler 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlenen İkinci İstanbul Ulusal Odyoloji Kongresi’nde Doç.Dr. Serhat İkizoğlu tarafından katılımcılarla paylaşılmıştır.
 
Tıp camiasından katılımcıların ağırlıkta olduğu oturum yoğun ilgi görmüştür.