Mezunlarımızın görüşleri...
Haziran 15 , 2017

İlki 2007'de, Mars Society tarafından gerçekleştirilen University Rover Challenge (UCR) yarışmasına bu yıl 13 ülkeden 82 takım başvurdu. Türkiye'den kabul alan ilk ve tek takım İTÜ Rover oldu.

UCR yarışması ABD’nin Utah Eyaletinde Mars Çölü adıyla bilinen ve yüzeyi Mars gezegenine benzeyen zemine sahip alanda gerçekleştirildi.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Elektrik, Uçak, Uzay, Makina, Bilgisayar ve Jeoloji mühendisliği bölümlerinden 22 öğrencinin birlikte çalışarak geliştirdiği aracın proje danışmanlığını, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Türkeli ve Yrd. Doç. Dr. Tufan Kumbasar yaptı. Proje liderliğini İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi öğrencisi Tunç Türker’in yaptığı takım;

- Science Cache Task görevinde 3. en yüksek puanı

- Autonomous Traversal Task görevinde 3.en yüksek puanı

- Extreme Retrieval and Delivery Task görevinde 12. en yüksek puanı

- Equipment Servicing Task görevinde 15. en yüksek puanı

alarak genelde 13. olmuş ve yarışmayı McGill, Michigan ve Waterloo gibi saygın üniversitelerin önünde tamamlamıştır.

Aracın yapısının daha iyi anlaşılması için Science Cache Task Görevi aşağıda detaylandırılmıştır. Bu görevde aracın başlıca amacı:

- Bölgenin jeolojik yapısını Rover üzerindeki kameralar yardımıyla analiz etmek
- Mikro bakteriyel yaşama uygun bölgeler tespit ederek bu bölgelerden numune almak
- Bölgenin stratigrafik özelliklerini belirten fotoğraf çekmek
- Bölgenin genel özelliklerini belirten panoramik fotoğraf çekmek

Science Cache Task görevinin ilk kısmını oluşturan arazi görevinde, aracımız tüm görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.  Aracın arazi görevinde almış olduğu numuneler bilim ekibimiz tarafında yaşama uygunluk ve jeolojik yapı yönlerinden yorumlanmak üzere; petrografik, mikrobiyolojik, jeolojik ve elemanter analizlere tabii tutulmuştur. Analiz sonuçları URC bilim jürisine sunulmuş, görev sonunda ekibimiz 100 üzerinden 96 puan toplayarak, bu kategorideki en yüksek 3.puanı alan takım olmuştur. Science Cache Task görevinin videosu aşağıdaki bağıntıda bulunabilir:

https://www.youtube.com/watch?v=qlwZbDN1Su0

Yarışmaya kabul edilen Takımların tanıtımı için: https://www.youtube.com/watch?v=tsYWm9NW4RY&t=139s

Yarışma hakkında daha detaylı bilgi için: http://urc.marssociety.org